prepravná manipulácia

Definícia pojmu prepravná manipulácia v ekonomickom slovníku. Výraz prepravná manipulácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „prepravná manipulácia“

úkony dopravcu so zásielkou nevyhnutné na uskutočnenie prepravy.