(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

prepravná kapacita

Definícia pojmu prepravná kapacita v ekonomickom slovníku. Výraz prepravná kapacita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „prepravná kapacita“

Maximálny počet osôb, vecí, ich hmotnosť alebo objem, ktoré možno prepraviť za jednotku času po danej dopravnej ceste, danou dopravnou technikou, technológiou a organizáciou práce, v rámci daného organizačného usporiadania.

Už ste čítali?