preprava pre vlastnú potrebu

Definícia pojmu preprava pre vlastnú potrebu v ekonomickom slovníku. Výraz preprava pre vlastnú potrebu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „preprava pre vlastnú potrebu“

Preprava vykonávana organizáciou pre potrebu vlastných organizačných jednotiek dopravnými prostriedkami alebo zariadeniami, ktoré sú v prevádzke tejto organizácie, ako aj preprava vykonávaná osobou na uspokojenie jej vlastných prepravných potrieb a prepravných potrieb osôb, ktoré sú k nej v rodinnom alebo inom blízkom vzťahu.