preniknutie na trh

Definícia pojmu preniknutie na trh v ekonomickom slovníku. Výraz preniknutie na trh sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „preniknutie na trh“

Zvýšenie podielu na existujúcom trhu.