(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Prenasledovanie

Definícia pojmu Prenasledovanie v ekonomickom slovníku. Výraz Prenasledovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Migrácia a azyl.

Definícia výrazu „Prenasledovanie“

je ohrozenie života a slobody z dôvodov rasy, náboženstva, a príslušnosti k určitej sociálnej a etnickej skupine, alebo pre zastávanie určitých politických názorov. Môže sa jednať o činnosť štátu ako aj konanie neštátnych subjektov. Prenasledovanie môže mať rôzne podoby – môže ísť o fyzické násilie, rôzne formy diskriminácie ako aj o administratívne, právne a iné opatrenia.

Už ste čítali?