prenajímateľ leasingu

Definícia pojmu prenajímateľ leasingu v ekonomickom slovníku. Výraz prenajímateľ leasingu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „prenajímateľ leasingu“

Strana, ktorá nadobudne ekonomické vlastníctvo majetku na základe nájomnej zmluvy.