(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Premlčanie

Definícia pojmu Premlčanie v ekonomickom slovníku. Výraz Premlčanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Premlčanie“

Doba po ktorú môže občan uplatniť svoje nároky voči povinnému (fyzickej, alebo právnickej osobe). Ak uplatní nárok po tejto lehote, môže povinný namietať premlčanie. Ak nenamieta premlčanie môže povinný záväzok poskytnúť. V poisťovníctve ide o vymáhanie poistných náhrad, uplatnených po zákonom stanovenej lehote. Poisťovňa môže nároky z poistenia uznať tým, že nenamieta premlčanie a poistnú náhradu vyplatí, napriek tomu, že podľa právnych predpisov na ne nie je nárok.

Doba, počas ktorej môže občan uplatniť svoje nároky voči povinnému.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.