(EuroEkonóm.sk)

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Premiums

Definícia pojmu Premiums v ekonomickom slovníku. Výraz Premiums sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Marketing.

Definícia výrazu „Premiums“

Darček alebo odmena, ktorou reklamní pracovníci odmeňujú spotrebiteľov za nákup produktu.