prekládkový tovar

Definícia pojmu prekládkový tovar v ekonomickom slovníku. Výraz prekládkový tovar sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „prekládkový tovar“

Tovar určený na preloženie medzi rôznymi dopravnými prostriedkami alebo medzi vozňami rôzneho rozchodu.