prekládkové zariadenie

Definícia pojmu prekládkové zariadenie v ekonomickom slovníku. Výraz prekládkové zariadenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „prekládkové zariadenie“

Mechanické alebo polomechanické zariadenie, umožňujúce prekládku prepravovaného nákladu.