(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

prekládka

Definícia pojmu prekládka v ekonomickom slovníku. Výraz prekládka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „prekládka“

1. (Všeobecne) Činnosť, počas ktorej sa tovar premiestni z jedného dopravného prostriedku na iný v priebehu jednej prepravnej operácie. 2. (Colne) Colná procedúra, v rámci ktorej sa tovar dostane pod colnú kontrolu, z importujúceho dopravného prostriedku do exportujúceho na území jedného colného úradu, ktorý je zároveň colnicou pre dovoz i vývoz.

Už ste čítali?