Prekážka pri dodaní

Definícia pojmu Prekážka pri dodaní v ekonomickom slovníku. Výraz Prekážka pri dodaní sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „Prekážka pri dodaní“

Skutočnosť, ktorá znemožňuje vydanie zásielky prijímateľovi v stanici určenia z dôvodov odmietnutia zásielky prijímateľom, pre nemožnosť vypátrania prijímateľa, alebo z iných dôvodov.