(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

prehlásenie o súlade so štandardom

Definícia pojmu prehlásenie o súlade so štandardom v ekonomickom slovníku. Výraz prehlásenie o súlade so štandardom sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „prehlásenie o súlade so štandardom“

Prehlásenie dodávateľa, v ktorom sa zaručuje, že produkt, postup alebo služba sú v súlade so špecifickým štandardom alebo iným normatívnym dokumentom. Poznámka: Termín self-certification (vlastné vydanie potvrdenia) by sa nemal viacej používať, aby sme sa vyhli zámene s pojmom concept of certification (koncept osvedčenia), ktorý by mal zahŕňať účasť tretej strany.

Už ste čítali?