prehľad objednávok

Definícia pojmu prehľad objednávok v ekonomickom slovníku. Výraz prehľad objednávok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „prehľad objednávok“

Prehľad situovania objednávky v daných časových údajoch, pre daný produkt a / alebo daného zákazníka alebo dodávateľa a / alebo pre daný časový úsek.