(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Predvstupové fondy

Definícia pojmu Predvstupové fondy v ekonomickom slovníku. Výraz Predvstupové fondy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Predvstupové fondy“

Finančné nástroje EÚ, ktoré Slovenská republika využíva pred vstupom do EÚ a po vstupe z nich môže čerpať finančné prostriedky do konca roku 2006. Patria medzi ne fond PHARE, ISPA a SAPARD.

Už ste čítali?