(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

predvedená kapacita

Definícia pojmu predvedená kapacita v ekonomickom slovníku. Výraz predvedená kapacita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „predvedená kapacita“

aktuálna kapacita Preukázaná kapacita vypočítaná z aktuálnych prevádzkovo-technických údajov, zvyčajne zo štandardného času potrebného na vyprodukovanú jednotku: počet hodín na danú jednotku.

Už ste čítali?