predpovedanie

Definícia pojmu predpovedanie v ekonomickom slovníku. Výraz predpovedanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „predpovedanie“

Proces, ktorým dospejeme k prognóze. Môže byť založený na prenesení skúseností z minulosti do budúcnosti v kombinácii s možnou predpoveďou. Prínosom tohoto procesu je formálne odsúhlasená správa.