Predpoveď ex post

Definícia pojmu Predpoveď ex post v ekonomickom slovníku. Výraz Predpoveď ex post sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Predpoveď ex post“

Predpoveď ex post (ex-post forecast(ing)) získame vtedy, ak môžeme stanoviť, tak hodnoty endogénnych ako aj vysvetľujúcich predeterminovaných premenných v období predpovede s istotou. Porovnaním predpovedí ex post so skutočnou hodnotou predikovanej endogénnej premennej je možné stanoviť vhodnosť ekonometrického modelu k prognózovaniu.