(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Predpoveď ex ante

Definícia pojmu Predpoveď ex ante v ekonomickom slovníku. Výraz Predpoveď ex ante sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Predpoveď ex ante“

Predpoveď ex ante (ex ante forecast(ing)) znamená, že v období predpovede nepoznáme ani hodnotu predikovanej veličiny, ani niektoré, (často všetky) hodnoty vysvetľujúcich predeterminovaných premenných s istotou. Preto sme nútení ich odhadovať, alebo stanoviť na základe apriórnych informácií. Predpoveď ex ante je možné označiť za predpoveď v pravom slova zmysle na rozdiel od predpovede ex-post, ktorá má charakter pseudopredpovedí.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.