(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Predpoklady viacnásobného lineárneho ekonometrického modelu

Definícia pojmu Predpoklady viacnásobného lineárneho ekonometrického modelu v ekonomickom slovníku. Výraz Predpoklady viacnásobného lineárneho ekonometrického modelu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Predpoklady viacnásobného lineárneho ekonometrického modelu“

Pre viacnásobný lineárny ekonometrický model platia podobné predpoklady, ako pre predpoklady lineárneho ekonometrického modelu s dvomi premennými, avšak na viac je potrebné formulovať vzťah medzi viacerými exogénnymi premennými.

Už ste čítali?