Prednosta obecného úradu

Definícia pojmu Prednosta obecného úradu v ekonomickom slovníku. Výraz Prednosta obecného úradu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Prednosta obecného úradu“

– zamestnanec obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Podpisuje s ním zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.