(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Predmet lízingu

Definícia pojmu Predmet lízingu v ekonomickom slovníku. Výraz Predmet lízingu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Lízing.

Definícia výrazu „Predmet lízingu“

hmotný predmet alebo majetkové právo. Sú dôvodom uzatvorenia lízingovej operácie. Vstupuje do nej výrobca alebo predajca, lízingový prenajímateľ, ktorý predmet lízingu cielene kupuje a prenajíma na základe lízingovej zmluvy.

Už ste čítali?