(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Predeterminované premenné

Definícia pojmu Predeterminované premenné v ekonomickom slovníku. Výraz Predeterminované premenné sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Predeterminované premenné“

Predeterminované premenné reprezentujú všetky exogénne a časovo oneskorené endogénne premenné o ľubovoľný počet období v závislosti od dynamickej špecifikácie modelu.

Už ste čítali?