(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Predčasné splatenie úveru

Definícia pojmu Predčasné splatenie úveru v ekonomickom slovníku. Výraz Predčasné splatenie úveru sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Financie, Hypotéky.

Definícia výrazu „Predčasné splatenie úveru“

Ak klient banke po vzájomnej dohode uhradí nesplatenú časť úverovej pohľadávky skôr ako bola pôvodne dojednaná lehota splatnosti úveru v úverovej zmluve, ide o predčasne splatenie úveru. Takáto dohoda medzi bankou a klientom musí mať vždy písomnú dohodu. V niektorých prípadoch je predčasné splatenie úveru spoplatnené.

Ak klient banke po vzájomnej dohode uhradí nesplatenú časť úverovej pohľadávky skôr, ako bola pôvodne dojednaná lehota splatnosti úveru v úverovej zmluve, ide o predčasné splatenie úveru. Takáto dohoda medzi bankou a klientom musí mať vždy písomnú formu. V niektorých prípadoch je predčasné splatenie úveru spoplatnené.

ak klient banke po vzájomnej dohode uhradí nesplatenú časť istiny skôr ako bola pôvodne dojednaná lehota splatnosti úveru v úverovej zmluve, ide o predčasne splatenie úveru. Takáto dohoda medzi bankou a klientom musí mať vždy písomnú formu. V niektorých prípadoch je predčasné splatenie úveru spoplatnené.

Ak klient banke po vzájomnej dohode uhradí nesplatenú časť istiny skôr ako bola pôvodne dojednaná lehota splatnosti úveru v úverovej zmluve.

Už ste čítali?