(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

predbežná objednávka

Definícia pojmu predbežná objednávka v ekonomickom slovníku. Výraz predbežná objednávka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „predbežná objednávka“

Informácia od odberateľa dodávateľovi o budúcich požiadavkách, ktoré zatiaľ nie sú zahrnuté v objednávke. Táto informácia by mala byť záväzná pre obidve zúčastnené strany.

Už ste čítali?