(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

predajná cena podielovej jednotky

Definícia pojmu predajná cena podielovej jednotky v ekonomickom slovníku. Výraz predajná cena podielovej jednotky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „predajná cena podielovej jednotky“

Je cena, za ktorú je Podielová jednotka spätne vyplatená Poistníkovi a vypočíta sa z aktuálnej ceny Podielovej jednotky ku dňu dealokácie, upravenej o poplatky v zmysle sadzobníka.

Už ste čítali?