prechodová rýchlosť

Definícia pojmu prechodová rýchlosť v ekonomickom slovníku. Výraz prechodová rýchlosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „prechodová rýchlosť“

Priemerné množstvo tovarov, informácií, objednávok, atď., ktoré sú vykonávané za jednotku času vo výrobnom procese, alebo napríklad v administratívnych funkciách.