právo konať štátne skúšky

Definícia pojmu právo konať štátne skúšky v ekonomickom slovníku. Výraz právo konať štátne skúšky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „právo konať štátne skúšky“

Právo konať štátne skúšky v konkrétnom študijnom programe udeľuje Ministerstvo školstva SR vysokej škole na odporúčanie akreditačnej komisie.