Právo iniciatívy

Definícia pojmu Právo iniciatívy v ekonomickom slovníku. Výraz Právo iniciatívy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Právo iniciatívy“

– je jedna zo základných úloh Európskej komisie. Komisia je zodpovedná za spracovanie návrhov pre európsku legislatívu. Hoci predmet, charakter a načasovanie návrhu zákona môže vyplývať z rozhodnutia Európskej rady, Rady ministrov alebo Európskeho parlame