(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Právna subjektivita

Definícia pojmu Právna subjektivita v ekonomickom slovníku. Výraz Právna subjektivita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Makroekonómia.

Definícia výrazu „Právna subjektivita“

znamená, že podnik vystupuje vo vlastnom mene, uzatvára zmluvy s rôznymi subjektami, a zároveň si musí plniť všetky svoje záväzky vyplývajúce z uzatvorených zmlúv, – podnik získava právnu subjektivitu zápisom do obchodného registra.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.