(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Prah zjednodušenia

Definícia pojmu Prah zjednodušenia v ekonomickom slovníku. Výraz Prah zjednodušenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická štatistika.

Definícia výrazu „Prah zjednodušenia“

Umožňuje spravodajskej jednotke, ktorej celková ročná hodnota prijatí, resp. odoslaní je vyššia ako prah oslobodenia, ale nižšia ako prah zjednodušenia, predkladať zjednodušené INTRASTAT-SK hlásenie.

Už ste čítali?