Prah transakcie

Definícia pojmu Prah transakcie v ekonomickom slovníku. Výraz Prah transakcie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická štatistika.

Definícia výrazu „Prah transakcie“

Umožňuje spravodajskej jednotke kumulovať transakcie podľa členských štátov, ktorých hodnota neprevýši tento prah, do jednej položky s kódom tovaru 9950 00 00.