(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Pracovná neschopnosť

Definícia pojmu Pracovná neschopnosť v ekonomickom slovníku. Výraz Pracovná neschopnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie.

Definícia výrazu „Pracovná neschopnosť „

Celková, lekársky konštatovaná, neschopnosť poisteného vykonávať akúkoľvek profesijnú činnosť, ktorá mu zabezpečuje príjem, mzdu, zárobok alebo zisk, za podmienky, že k prvému dňu prerušenia pracovnej činnosti poistený skutočne vykonával profesijnú činnosť, ktorá mu zabezpečovala príjem, mzdu, zárobok alebo zisk.

Už ste čítali?