Pozitívna ekonómia

Definícia pojmu Pozitívna ekonómia v ekonomickom slovníku. Výraz Pozitívna ekonómia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonómia.

Definícia výrazu „Pozitívna ekonómia“

usiluje sa čo najpresnejšie opísať ekonomickú realitu a objasniť fakty ekonomického života. Pokúša sa vedeckými metódami vysvetliť správanie spotrebiteľov a podnikov, zistiť ako sa navzájom ovplyvňujú, a ako funguje celé hospodárstvo. Analyzuje príčiny inflácie, nezamestnanosti, zaoberá sa tým, ako sa prejavujú rôzne zásahy vlády do ekonomiky.