(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Pozemok

Definícia pojmu Pozemok v ekonomickom slovníku. Výraz Pozemok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Reality, Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Pozemok“

časť zemského povrchu oddelená od ostatných častí rôznymi spôsobmi využívania (záhrada, dom, les, …), rozdielnymi vlastníkmi, hranicami územnosprávnych jednotiek (hranicou katastrálného územia, hranica obce, okresu, kraju, štátu)

je presne vymedzená časť územia, ktorá je predmetom určitých právnych vzťahov. Je to plocha parcely, ktorá je zameraná a zapísaná do pozemkovej knihy. Občiansky zákonník ho špecifikuje ako nehnuteľnosť. Do katastra nehnuteľností sa zapisuje charakteristika bližšie určujúca druh pozemku.

Presne vymedzená časť územia, ktorá je predmetom určitých právnych vzťahov.

Už ste čítali?