(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Pozemnoknižná vložka

Definícia pojmu Pozemnoknižná vložka v ekonomickom slovníku. Výraz Pozemnoknižná vložka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Reality.

Definícia výrazu „Pozemnoknižná vložka“

(pozemno-knižná vložka, pozemnoknižná zápisnica, pozemnoknižna vložko-zápisnica, PK vložka, PKN vložka) je obdoba listu vlastníctva používaná na evidenciu nehnuteľností od roku 1881 do mája 1964. Plnili rovnakú funkciu ako v sučasnosti list vlastníctva. Pozostávali podobne ako terajšie listy vlastníctva z časti A – majetková podstata, B – list vlastníctva, tj zoznam vlastníkov, C – ťarchy. Zápisy do pozemnoknižných vložiek neboli vždy vykonané pre nezáujem alebo neznalosť vlastníkov (doslovne si predajca a nadobúdateľ iba podali ruky) a sčasti aj preto, že boli písané v maďarskom jazyku a až neskôr v slovenčine. Pozemnoknižné vložky boli vedené v tzv. pozemkovej knihe.

Už ste čítali?