(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

PowerPlay Web

Definícia pojmu PowerPlay Web v ekonomickom slovníku. Výraz PowerPlay Web sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Controlling, Manažment.

Definícia výrazu „PowerPlay Web“

dynamický nástroj BI, ktorý optimalizuje koncept a silu multidimenzionálnej analýzy. PowerPlay Web dokáže vytvárať multidimenzionálne výkazy v prostredí Web prehliadača, ktoré obsahujú všetky dáta týkajúce sa aspektov analyzovanej oblasti, prípadne len podmnožinu podrobností.

Dynamický nástroj BI, ktorý optimalizuje koncept a silu multidimenzionálnej analýzy.

Už ste čítali?