Potvrdzujúci dodatok

Definícia pojmu Potvrdzujúci dodatok v ekonomickom slovníku. Výraz Potvrdzujúci dodatok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie.

Definícia výrazu „Potvrdzujúci dodatok“

(k poistnej zmluve) – dokument potvrdzujúci vykonanie zmien v poistnej zmluve. Zmeny v poistnej zmluve uvedené v dodatku nadobúdajú účinnosť od dátumu platnosti uvedenom na dodatku.