(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Potenciálna produkcia

Definícia pojmu Potenciálna produkcia v ekonomickom slovníku. Výraz Potenciálna produkcia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Potenciálna produkcia“

(potencial production) – maximálna hodnota produktu dosiahnuteľná pri danej vybavenosti výrobnými faktormi. Ide o takú hodnotu HDP, ktorá by sa dala dosiahnuť pri plnom zamestnaní výrobných faktorov, osobitne pracovnej sily, t. j. ekonomika pracuje pri plnej zamestnanosti (na úrovni prirodzenej miery nezamestnanosti).

Už ste čítali?