Potenciálna produkcia

Definícia pojmu Potenciálna produkcia v ekonomickom slovníku. Výraz Potenciálna produkcia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Potenciálna produkcia“

(potencial production) – maximálna hodnota produktu dosiahnuteľná pri danej vybavenosti výrobnými faktormi. Ide o takú hodnotu HDP, ktorá by sa dala dosiahnuť pri plnom zamestnaní výrobných faktorov, osobitne pracovnej sily, t. j. ekonomika pracuje pri plnej zamestnanosti (na úrovni prirodzenej miery nezamestnanosti).