(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Definícia pojmu posudzovanie vplyvov na životné prostredie v ekonomickom slovníku. Výraz posudzovanie vplyvov na životné prostredie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika životného prostredia.

Definícia výrazu „posudzovanie vplyvov na životné prostredie“

(eia) – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment – EIA) je považované za jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. V Slovenskej republike sa posudzovanie vykonáva od roku 1994, kedy vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Predstavuje účinný preventívny systém, ktorý vychádza z prognózy a hodnotenia očakávaných vplyvov (negatívnych i pozitívnych) plánovaných činností na životné prostredie (napr. posudzovanie zámerov stavieb alebo zariadení). Dôležitým aspektom je verejnosť ako účastník procesu posudzovania. Viac info na http://eia. enviroportal. sk.

Už ste čítali?