(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Posudkový lekár sociálneho poistenia

Definícia pojmu Posudkový lekár sociálneho poistenia v ekonomickom slovníku. Výraz Posudkový lekár sociálneho poistenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Posudkový lekár sociálneho poistenia“

Krátka definícia: Posudkový lekár sociálneho poistenia vykonáva podľa zákona o sociálnom poistení lekársku posudkovú činnosť pri výkone sociálneho poistenia. Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne a posudkový lekár Ústredia Sociálnej poisťovne. Definícia podľa zákona: Posudkový lekár sociálneho poistenia vykonáva podľa zákona o sociálnom poistení lekársku posudkovú činnosť pri výkone sociálneho poistenia. Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne a posudkový lekár Ústredia Sociálnej poisťovne. Posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým lekárom, ošetrujúcim lekárom a revíznym lekárom zdravotnej poisťovne.

Už ste čítali?