Postup Farrara Glaubera

Definícia pojmu Postup Farrara Glaubera v ekonomickom slovníku. Výraz Postup Farrara Glaubera sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Postup Farrara Glaubera“

Postup Farrara Glaubera navrhuje významnosť multikolinearity preskúmať na základe aproximatívnej transformácie hodnoty korelačnej matice na veličinu.