(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poskytovateľ pomoci

Definícia pojmu Poskytovateľ pomoci v ekonomickom slovníku. Výraz Poskytovateľ pomoci sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy, Európska integrácia.

Definícia výrazu „Poskytovateľ pomoci“

orgán, ktorý je zodpovedný za pridelenie nenávratného finančného príspevku schválenému a vybranému projektu;

Orgán, ktorý je zodpovedný za pridelenie nenávratného finančného príspevku schválenému a vybranému projektu.

Už ste čítali?