(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poskytnutie zálohovej platby prijímateľovi

Definícia pojmu Poskytnutie zálohovej platby prijímateľovi v ekonomickom slovníku. Výraz Poskytnutie zálohovej platby prijímateľovi sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Poskytnutie zálohovej platby prijímateľovi“

poskytnutie finančných prostriedkov z výdavkov štátneho rozpočtu za zdroj EÚ a spolufinancovania štátneho rozpočtu prijímateľovi z verejnej správy a prijímateľovi – súkromnej základnej a strednej škole (vrátane cirkevnej), formou zálohovej platby pre projekty financované z ESF, resp. pre všetky projekty zo všetkých fondov, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu ES a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a preukázaní prijímateľa o začatí realizácie.

Už ste čítali?