(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poškodenie na zdraví

Definícia pojmu Poškodenie na zdraví v ekonomickom slovníku. Výraz Poškodenie na zdraví sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Poškodenie na zdraví“

Krátka definícia: Poškodenie na zdraví je pre účely zákona č. 437/2004 Z. z. poškodenie zdravia spôsobené úrazom, chorobou z povolania alebo iným poškodením na zdraví (§ 2 ods. 3 písm. a). Definícia podľa zákona: Poškodenie na zdraví je pre účely zákona č. 437/2004 Z. z. poškodenie zdravia spôsobené úrazom, chorobou z povolania alebo iným poškodením na zdraví (§ 2 ods. 3 písm. a).

Už ste čítali?