(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

porušene povinnosti poistníka pravdivo odpovedať na otázky poistiteľa

Definícia pojmu porušene povinnosti poistníka pravdivo odpovedať na otázky poistiteľa v ekonomickom slovníku. Výraz porušene povinnosti poistníka pravdivo odpovedať na otázky poistiteľa sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „porušene povinnosti poistníka pravdivo odpovedať na otázky poistiteľa“

Ak poistníkovi alebo poistenému boli zamlčané, alebo nesprávne uvedené v čase uzavretia poistnej zmluvy známe okolnosti, ktoré sú podstatné pre zhodnotenie výšky rizika a ak mala zamlčaná okolnosť vplyv na výšku poistného alebo vznik poistnej udalosti, má poistiteľ právo od zmluvy odstúpiť, odmietnuť poistné plnenie alebo znížiť poistné plnenie.

Už ste čítali?