(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

porušene povinnosti poistníka pravdivo odpovedať na otázky poistiteľa

Definícia pojmu porušene povinnosti poistníka pravdivo odpovedať na otázky poistiteľa v ekonomickom slovníku. Výraz porušene povinnosti poistníka pravdivo odpovedať na otázky poistiteľa sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „porušene povinnosti poistníka pravdivo odpovedať na otázky poistiteľa“

Ak poistníkovi alebo poistenému boli zamlčané, alebo nesprávne uvedené v čase uzavretia poistnej zmluvy známe okolnosti, ktoré sú podstatné pre zhodnotenie výšky rizika a ak mala zamlčaná okolnosť vplyv na výšku poistného alebo vznik poistnej udalosti, má poistiteľ právo od zmluvy odstúpiť, odmietnuť poistné plnenie alebo znížiť poistné plnenie.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.