(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Portfólio

Definícia pojmu Portfólio v ekonomickom slovníku. Výraz Portfólio sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika, Podielové fondy, Financie, Finančné a kapitálové trhy, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Portfólio „

Zásoba cenných papierov spravidla s rôznou mierou rizika.

je súhrn všetkých investičných inštrumentov, ktoré sú v zmysle zákonných obmedzení a investičnej stratégie nadobúdané do majetku podielového fondu. Zmyslom rozdelenia zdrojov v podobe portfólia je predovšetkým rozdelenie investičných rizík do rôznych na sebe nezávislých oblastí.

Súbor cenných papierov, akcií, dlhopisov, podielových listov a nehnuteľností, ktoré investor vlastní.

je súhrn všetkých investičných inštrumentov, zmyslom rozdelenia zdrojov v podobe portfólia je predovšetkým rozdelenie investičných rizík do rôznych na sebe nezávislých oblastí.

Z francúzštiny (portefeuille), všeobecne znamená obchodná zásoba zmeniek. V poisťovníctve ide o súbor spravovaných dlhodobých poistných zmlúv.

Súhrn všetkých investičných inštrumentov, ktoré sú v zmysle zákonných obmedzení a investičnej stratégie nadobúdané do majetku podielového fondu.

Zbierka rôznych finančných nástrojov vo vlastníctve jednotlivca, alebo inštitúcie.

Už ste čítali?