(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poplatok za zmluvu

Definícia pojmu Poplatok za zmluvu v ekonomickom slovníku. Výraz Poplatok za zmluvu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Lízing.

Definícia výrazu „Poplatok za zmluvu“

je jednorázový spracovateľský poplatok. Tento je určený najmä na administratívu pri príprave zmluvnej dokumentácie. Zohľadňuje sa v celkovej sume. Väčšinou býva stanovený ako určité percento z hodnoty predmetu lízingu.

Už ste čítali?