Poplatok za predaj

Definícia pojmu Poplatok za predaj v ekonomickom slovníku. Výraz Poplatok za predaj sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Poplatok za predaj“

Poplatok, ktorý musí investor zaplatiť, aby si mohol kúpiť cenné papiere fondu. Pojem totožný s load, teda zaťažením. Pozri tiež: Front-end Load, Deffered sales charge/fee. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Sales Charge.