(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poplatky

Definícia pojmu Poplatky v ekonomickom slovníku. Výraz Poplatky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Poplatky“

(bankové poplatky, odplaty) – Poplatky sú cenou za bankové produkty a služby. Banky sú povinné zverejňovť cenník na svojich pobočkách a na webovej stránke. Rovnako musia o zmenách informovať svojich klientov. Súhrn vybraných bankovych poplatkov je zverejnený na stránkach Národnej banky Slovenska.

Platby, ktoré je povinný platiť klient, dlžník alebo garant banke a ktorých výška je uvedená v Zmluve alebo v Sadzobníku poplatkov.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.